Jedną z czynności, które czekają na Ciebie podczas przebudowy domu, są prace rozbiórkowe – czyli rozbiórki, wyburzenia ścian itp.. Części istniejącego budynku mogą ulec uszkodzeniu, często układ wewnętrzny domu jest niezadowalający, ponieważ wymagania współczesnego życia wymagają różnej wielkości lub układu pomieszczeń. I tak zaraz po zakupie pomieszczenia biurowego lub mieszkalnego czekają nas wyburzenia ścian, demontaże itp.

Wyburzanie ścian i domów Warszawa i okolice +48 503 982 154

Wywóz gabarytów Warszawa
Wywóz gabarytów Warszawa

W Warszawie nigdy ma spokoju, cały czas trwają prace remontowe oraz wyburzeniowe.

Zakres prac wyburzeniowych w Warszawie, które prowadzi Firma Wysprzatane24.pl

W ramach prac rozbiórkowych można sobie wyobrazić całą gamę czynności – od wyburzania ścian i ścianek działowych, dachów, więźb, stropów, po demontaż podłóg, bicie tynku czy usuwanie drzwi i okien. W zależności od tego, jak rozległe będą prace rozbiórkowe na terenie Warszawy, dobrane zostaną metody i procedury, a także zastosowanie techniki:

  • całkowita rozbiórka – nie jest to wyjątkiem od sytuacji, gdy właściciel decyduje się na zakup domu, który następnie zostaje rozebrany i na działce budowany jest nowy dom. Odbudowa po prostu nie jest tego warta, a teren jest lukratywnym miejscem dla właścicieli. W takim przypadku wszystko może zostać zburzone, łącznie z fundamentami, lub fundamenty zostaną pozostawione i wykorzystane pod nowy obiekt lub później usunięte;
  • częściowa rozbiórka – w różnych przypadkach dochodzi do częściowej rozbiórki ( wyburzanie ścian Warszawa ), gdy część budynku zostaje zachowana. W porównaniu z kompletną rozbiórką proces jest dużo bardziej pracochłonny i kosztowny, duże maszyny nie mogą być używane, ale wszystko odbywa się ręcznie i trzeba pomyśleć o częściach, które nie zostaną wyburzone i statyce całego budynku z powodu uszkodzenia. Roboty te mogą obejmować rozbiórkę wewnętrzną (usunięcie przegród nienośnych i niektórych części nośnych, części stropów, wyburzenia ścian, przesuwanie ścian itp.) lub rozbiórkę części towarzyszących domu (niektórych dobudówek, części łączących dwa budynki itp.) .
wywóz starej stolarki Warszawa
wywóz starej stolarki Warszawa

W zależności od zastosowanej technologii prace rozbiórkowe możemy podzielić w następujący sposób:

  • rozbiórka ręczna – jak już powiedziano, rozbiórka ręczna jest głównie wyburzana wewnątrz lub tam, gdzie nie jest możliwa dalsza mechanizacja. Współpracuje z różnymi narzędziami, takimi jak piły, młotki, kilofy, wiertarki i młoty wyburzeniowe;
  • rozbiórki mechaniczne – wykorzystuje ciężką mechanizację – koparki, koparki, spycharki itp.,
  • piaskowanie – do całkowitego wyburzenia można wybrać metodę piaskowania.

Procedura prac rozbiórkowych – Warszawa

Każda część przebudowy musi mieć własną procedurę, w tym prace rozbiórkowe, szczególnie pod względem bezpieczeństwa:

  • wiele prac można rozpocząć dopiero po zatwierdzeniu przez urząd budowlany, ale niektóre czynności niewymagające pozwolenia można wykonać przed jego wydaniem (np. tynkowanie, tynkowanie starej podłogi, usuwanie płyt gk), przyspieszając tym samym cały proces remontu ;
  • konstrukcja musi być nie tylko wizualnie sprawdzona, ale także muszą być wykonane sondy, aby dokładnie określić, z jakich materiałów są ściany, co znajduje się pod istniejącą posadzką, należy również ocenić statykę całego domu, a także stan sąsiednich budynków. Jeśli na placu budowy zostanie wykryta obecność azbestu, z materiałem należy postępować w szczególny sposób, patrz poniżej;
  • trzeba zadbać o przestrzeń, by nie dostały się tu nieupoważnione osoby – i tym razem nie mówimy wyłącznie o złodziejach, ale o każdym, kto mógłby tu zostać zraniony;
  • konieczne jest odłączenie dopływu wody, prądu lub gazu wszędzie tam, gdzie jest wyburzany lub w całym budynku, gdy w ramach przebudowy zostaną wykonane nowe rozprowadzenia. Firma budowlana zabezpiecza następnie alternatywne źródła energii.

A co z rozebranym materiałem? – Wywóz gruzu Warszawa

Jeszcze przed samymi pracami rozbiórkowymi, po przekazaniu obiektu firmie budowlanej, dobrze jest uzgodnić, w jaki sposób mogą pozbyć się istniejącego gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Możliwe jest odłożenie niektórych rzeczy do wykorzystania w przyszłości lub pozwolenie firmie na pozbycie się wszystkiego ( utylizacja gruzu po remoncie ), co ma być usunięte, według jej uznania. Wiele firm stara się pozbyć się rzeczy w sposób przyjazny dla środowiska, więc oferują rozwiązania, które nadal mogą znaleźć zastosowanie gdzie indziej np. do transportu.

gruz po remoncie Warszawa
gruz po remoncie Warszawa

Wywóz i składowanie materiałów jest jednym z głównych problemów w pracach rozbiórkowych, zwłaszcza finansowych. Cena zależy oczywiście od ilości, a także od rodzaju materiału – drewno lub niełamane dachówki można oddać do usunięcia, żelazo można sprzedać, inna będzie cena za beton, inna na płytę gipsowo-kartonową. W przeciwnym razie wszystkie odpady budowlane wywozi się na wysypisko – odpady budowlane są tu poddawane recyklingowi i wykorzystywane do wzmacniania dróg lub kształtowania krajobrazu (tzw. recykling) lub operator utylizuje je w sposób ekologiczny.

Ponieważ za utylizację odpadów ( w tym gruzu po remoncie ) odpowiada budowniczy, jest to z pewnością najłatwiejszy sposób, aby uzgodnić z firmą wywóz wyburzonego materiału – zagwarantuje ona wówczas jego prawidłową utylizację i wystawi Państwu deklarację utylizacji.

wywóz gruz Warszawa
wywóz gruz Warszawa

Prace rozbiórkowe i azbest

W szczególności podczas prac rozbiórkowych należy obchodzić się z materiałami zawierającymi azbest. Kiedyś był szeroko stosowany ze względu na swoje właściwości na dachach (eternit), izolacje i różne inne materiały budowlane, ale jego wpływ na zdrowie jest kluczowy – osadza się w płucach i powoduje problemy zdrowotne, w tym wzrost guza. Podczas pracy z nim należy przestrzegać określonej procedury, m.in. stosować sprzęt ochronny, usuwane materiały zapakować w oznakowane plastikowe torby, aby nie dopuścić do jego uwolnienia do powietrza i wdychania oraz zanieść w miejsce gdzie są bezpiecznie usuwane.

Call Now ButtonZamów usługę